mazouttankkeuring in de provincie Limburg - mazouttankkeuring.eu

keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt

mazouttank keuring

keuren mazouttank Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

mazouttank keuring

mazouttank keuren Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankkeuring

Ga naar de inhoud
DE LAAGSTE PRIJS VOOR DE KEURING VAN UW ONDERGRONDSE OF BOVENGRONDSE MAZOUTTANK VINDT U HIER.
ALLE AFBEELDINGEN OP DEZE SITE ZIJN EIGENDOM VAN DE MAKERS. HERGEBRUIKEN OF KOPIËREN IS VERBODEN!
druktest op ondergrondse mazouttank
TIJDELIJK  EXTRA KORTING VRAAG INFO EN AFSPRAAK

stookolietank keuring bovengronds
stookolietank keuring ondergronds

kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)
tussen 6.000 en 10.000 liter

particuliere woning
bedrijf

 het laten vegen van mijn schoorsteen
 het onderhoud van mijn mazoutketel
 het plaatsen van een vogelrooster
 het plaatsen van een schouwkap
 schouwrenovatoe
 anderen

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor afspraak: bel 0483/75 93 82Bekijk lijst van gemeenten in Limburg,  voor afspraak schoorsteenvegen en mazouttankkeuring.
Bekijk lijst van gemeenten in Vlaams-Brabant,  voor afspraak schoorsteenvegen en mazouttankkeuring.
Bekijk lijst van gemeenten in Antwerpen,  voor afspraak schoorsteenvegen en mazouttankkeuring.

Wetgeving controle en keuring stookolietanks, gebruikt voor verwarming van huizen of gebouwen in Vlaanderen


De keuring van mazoutreservoirs in Vlaanderen wordt bepaald in de Vlarem-wetgeving.
VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning"
Vlarem stelt zicht tot doel het voorkomen van hinder en milieuverontreiniging, van  grondwater, bodem, lucht  e.d. voor bedrijven en particulieren.
De bepaling voor keuring en controle van stookolietanks valt hier ook onder.
Elke stookolietank moet na de plaatsing maar vóór de ingebruikname een keuring ondergaan.Keuringstermijn voor tanks kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)


Voor ondergrondse stookoliereservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en  een eerste keuring gebeurd zijn vóór 1 augustus 2002.
Daarna geldt een keuring om de 5 jaar voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 2 jaar.
Voor bovengrondse stookoliereservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en een eerste keuring vóór 1 augustus 2003.
Daarna is er geen periodieke keuring verplicht voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 3 jaar.
Keuringstermijn voor tanks vanaf en groter dan 5.000 kg (6.000 liter)


Ondergrondse mazoutttanks


Buiten waterwingebied of beschermingszone: om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een volledig onderzoek.
Binnen waterwingebied of beschermingszone: jaarlijks een beperkt onderzoek en om de 10 jaar een volledig onderzoek.


Bovengrondse mazouttanks


Om de 3 jaar, binnen of buiten waterwingebied of beschermingszone.Na de keuring krijgt uw tank een groene, oranje of rode dop, merkplaat of label en een conformiteitsattest.


Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.


De keuring van een ondergrondse stookolietank omvat:

Controle op aanwezigheid van water en slib.
Controle op aanwezigheid en goede werking van het overvulbeveilingssysteem ( fluit of sonde)
Controle van het lekdetectiesysteem, indien aanwezig.
Uitvoeren van een dichtheidsproef.


keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt
keuren mazouttank Hasselt
Terug naar de inhoud